Ga naar inhoud

Inschrijvingsgeld en voordelen - Opleidingscheques

Ons Centrum is erkend als opleidingsverstrekker voor de Vlaamse opleidingscheques.

Erkenningsnummer CVO DTL opleidingscheques: 200200051
Authorisatienummer: 610000017673

voor werknemers

Voor iedereen die met een arbeidsovereenkomst of 'onder gezag' werkt zoals arbeiders, bedienden, ambtenaren en onderwijzend personeel. Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

Opleidingscheques kunnen enkel gebruikt worden voor opleidingen die erkend zijn binnen het stelsel van het betaald educatief verlof. Dat betekent voor ons Centrum dat voor de meeste opleidingen nog opleidingscheques kunnen worden gebruikt, maar niet meer voor de studiegebieden/opleidingen die opgenomen zijn in de lijst die door VDAB werd opgesteld en die je kan raadplegen via volgende link: http://vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml#volwassenenonderwijs

Je koopt een cheque van een bepaalde waarde maar je betaalt maar de helft. Je betaalt de opleiding met cheques met een maximum van € 250 per jaar.

In bepaalde gevallen kan je een bijkomende tegemoetkoming krijgen:

  • Heb je geen diploma secundair onderwijs? Dan wordt je persoonlijke bijdrage voor het aanschaffen van opleidingscheques volledig terugbetaald. Deze maatregel geldt voor alle opleidingen verstrekt door ons centrum.
  • Heb je geen diploma hoger onderwijs en volg je een hogere studie in ons centrum die langer dan een jaar duurt? Dan kan je per kalenderjaar een extra tussenkomst van 250 euro opleidingscheques bekomen.

Bestellen?

info: www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be