Ga naar inhoud

Opleidingen - Talen

Gecombineerd onderwijsGecombineerd onderwijs [...]

Spaans RG1 Structuurschema Structuurschema

De taalopleidingen in het Volwassenenonderwijs worden ingedeeld in richtgraden (RG). De richtgraden zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Talen. Richtgraad 1.1 is het basisniveau (Breakthrough) en richtgraad 1.2 is het overlevingsniveau (Waystage). Indien je jouw taalniveau wil kennen, kan je in ons Centrum een elektronische toets afleggen die bepaalt welke competenties je reeds hebt bereikt en weergeeft in welke richtgraad je best de opleiding start.

Overzicht cursussen

Nederlands RG1 Structuurschema Structuurschema

Nederlands RG1 Breakthrough (1.1): Je eerste stappen in het Nederlands. Na deze cursus kan je jezelf voorstellen. Je kan praten over jezelf en vragen stellen over een andere persoon. Je kan al reageren als een Nederlandstalige je iets eenvoudig en duidelijk uitlegt. Je leert eenvoudige basiszinnen begrijpen (lezen en luisteren) en gebruiken (praten en schrijven). Kortom: je eerste basis in het Nederlands! Nederlands RG1 Waystage (1.2): Je kan kiezen voor een mondeling (luisteren en spreken) of schriftelijk (lezen en schrijven) traject. Je kan ook de twee modules (mondeling en schriftelijk) samen volgen. Je werkt verder op wat je in de vorige module gezien hebt: begrijpen en communiceren in jouw dagelijkse leven. Na deze module kan je je plan trekken in concrete eenvoudige situaties. Download hier een overzicht van de verschillende NT2-cursussen.

Overzicht cursussen

Nederlands RG1 verlengd Structuurschema Structuurschema

Nederlands RG1 Breakthrough (1.1) verlengd traject: In het verlengd traject leer je net hetzelfde als in RG1 Breakthrough maar je krijgt een lesmoment extra. Er is meer aandacht voor de moeilijkheden van de individuele cursisten. Moeilijkheden worden nog eens uitgelegd, vaardigheden extra ingeoefend. Dit traject is een aanrader als je nog niet veel talen hebt geleerd en/of als je liever wat extra tijd neemt om de eerste basis van het Nederlands te verwerven.Download hier een overzicht van de verschillende NT2-cursussen.

Overzicht cursussen

Nederlands RG2 Structuurschema Structuurschema

Nederlands RG2 Threshold (2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4): Je kan kiezen voor een mondeling (luisteren en spreken) of schriftelijk (lezen en schrijven) traject. Je kan ook de twee modules (mondeling en schriftelijk) samen volgen. Na deze modules kan je je uit de slag trekken in de meeste situaties waar Nederlands wordt gebruikt. Download hier een overzicht van de verschillende NT2-cursussen.

Overzicht cursussen

Nederlands tweede taal - RG4

Overzicht cursussen

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be