Ga naar inhoud

Gecombineerd onderwijs

Definitie

Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs. De specifieke organisatie en de agogische aanpak van 'gecombineerd onderwijs' zijn voor leraren zeer tijd- en arbeidsintensief. Toch geeft het hen de kans om te differentiëren en cursisten individueel te begeleiden. Via een elektronische leeromgeving krijgen de cursisten toegang tot een gemeenschappelijke plaats voor de vakgebonden activiteiten. Ze kunnen er taken ophalen, nieuws posten via een forum, en nog veel meer.

De kandidaat cursist moet er zich van bewust zijn dat een zekere zelfdiscipline aan de dag moet gelegd worden. Het thuis inoefenen van leerstof kan een moment van rust en/of ontspanning zijn, maar kan eveneens een zoveelste element zijn dat in de huishoudelijke planning moet ingewerkt worden. Het merendeel van de cursisten ziet het afstandsonderwijs als een voordeel omdat je zelf kan bepalen waar en wanneer je de opdrachten uitvoert. Het feit dat je zelfstandig en op eigen tempo de leerstof kan verwerken, maakt dat je nauwkeuriger en ook bewuster te werk gaat. Een ander positief gegeven is de daling van het aantal verplaatsingen naar het centrum. Maar toch worden “sociale” contacten met medecursisten en docenten in stand gehouden door de goede verhouding tussen het afstand- en contactonderwijs. Gecombineerd onderwijs betekent ook een betere begeleiding. Elke cursist wordt individueel opgevolgd bij het maken van zijn oefeningen en krijgt hiermee een optimale en persoonlijke ondersteuning van de docent in kwestie. Het forum, waarover de cursisten kunnen beschikken in de elektronische leeromgeving, is een uitstekend hulpprogramma om extra informatie (oefeningen, lesmateriaal, …) uit te wisselen.

Contactmomenten en afstandsmomenten

De contactmomenten en de afstandsmomenten worden vooraf ingeroosterd. Het aantal lestijden in contactonderwijs moet gelijk zijn aan het vooraf vastgelegd percentage van het totaal aantal lestijden van de cursus. Een afstandsmoment is eerder een periode tussen twee contactmomenten waarin de cursist onder begeleiding van de docent via afstandsleren leerstof verwerkt. Het aantal lestijden dat voorzien wordt voor een afstandsperiode, bepaalt de hoeveelheid leerstof die tijdens deze periode verwerkt zal worden.

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be