Ga naar inhoud

Niveaus

Niveaus in het Volwassenenonderwijs

In het Volwassenenonderwijs wordt het onderwijs ingedeeld in volgende niveaus:

 • Het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) dat zich situeert op het niveau van het Hoger Onderwijs en tot een diploma graduaat leidt. (niveau 5 in de Vlaamse kwalificatiestructuur). HBO5-opleidingen worden steeds aangeboden in een samenwerkingsverband met een hogeschool.
 • Het Secundair Volwassenenonderwijs (SVWO) dat zich, naargelang de inschaling van de opleiding, situeert op niveau 2, 3 of 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, met uitzondering van de talen die in richtgraden worden ingedeeld en gerangschikt worden volgens het Europees referentiekader voor moderne vreemde talen.

Alle kwalificaties (diploma's, certificaten, ervaringsbewijzen, enz.) worden geordend in de Vlaamse kwalificatiestructuur die ingebed is in een ruimer Europees raamwerk voor levenslang leren (European Qualifications Framework). Hierdoor wordt het mogelijk om kwalificaties uit verschillende onderwijs- en opleidingssystemen in de Europese Unie met elkaar te vergelijken.

In de Vlaamse kwalificatiestructuur worden alle erkende kwalificaties systematisch verzameld en geordend. Dit gebeurt op basis van een raamwerk, het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Dit raamwerk is opgebouwd uit acht niveaus. Elk niveau wordt generiek beschreven aan de hand van vijf descriptorelementen: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid.

 

De 8 niveaus van het EQF waaraan het Vlaamse raamwerk wordt gekoppeld:

 

Onderwijskwalificatie

kwalificatieniveau

Doctor

8

Master

7

Bachelor

6

HBO5 (Graduaat)

5

Secundair Volwassenenonderwijs

4

Secundair Onderwijs

4

6 BSO

3

Basiseducatie

2

Lager Onderwijs

1

 

Alle informatie over de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het European Qualifications Framework: VKS en EQF

Aanvullingstraject naar professionele bachelor

Met het graduaatsdiploma van een HBO5-opleiding kan je via een éénjarig aanvullingstraject in een hogeschool een professioneel bachelordiploma behalen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Thomas More.

 

Diploma voltijds Secundair Onderwijs

De kwalificaties in het Secundair Volwassenenonderwijs bevinden zich op het niveau van de tweede en derde graad van het Secundair Onderwijs maar de individuele leerplannen omvatten uiteraard niet alle eindtermen vereist voor het behalen van het diploma van het gewoon voltijds Secundair Onderwijs. 

Het diploma voltijds Secundair Onderwijs kan in het Volwassenenonderwijs enkel behaald worden via Aanvullende algemene vorming. Een certificaat Aanvullende algemene vorming geeft, in combinatie met een certificaat van een diplomeerbare beroepsopleiding, recht op het diploma Secundair Onderwijs.

Bij CVO DTL Herentals volg je de modules AAV en die combineer je met één van de volgende diplomagerichte opleidingen bij CVO DTL Herentals (H) of CVO HIK Geel (G):

 • BMBE-lasser + MIG/MAG-lasser (G/H)
 • BMBE-lasser + TIG-lasser (G/H)
 • Buislasser (H)
 • Draaier-Frezer (G)
 • Elektromecanicien (OKOT-traject in samenwerking met VDAB) (H)
 • Industrieel elektrotechnisch installateur (G)
 • Kapper (H)
 • Kok (G/H)
 • Lasser monteerder (G)
 • Loodgieter + dakdekker (G)
 • Loodgieter + monteur CV (G)
 • Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens (G/H)
 • Metselaar (G)
 • Meubelmaker (G)
 • MIG/MAG-lasser + TIG-lasser (G/H)
 • PLC-technieker(G)
 • Residentieel elektrotechnisch installateur (G/H)
 • Sanitair installateur (G)
 • Schoonheidsspecialist (G/H)
 • Schoonheidsspecialist - salonbeheerder (G)
 • Technicus personen- en lichte bedrijfswagens (G)
 • Transport- en logistiek medewerker (G)

(Van sommige opleidingen worden niet alle modules aangeboden.  Raadpleeg hiervoor het opleidingsaanbod.)

 

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be