Ga naar inhoud

Over CVO DTL - Voorstelling

Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL Herentals, kortweg CVO DTL Herentals, is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde onderwijsinstelling die zich reeds 50 jaar tot doel stelt respons te bieden aan de grote behoefte die in de Kempense regio bestaat tot volwasseneneducatie. CVO DTL Herentals is een autonoom Centrum, ontstaan uit de samensmelting van verschillende 'avondscholen', die elk gekoppeld waren aan een belangrijke Herentalse dagschool. Het St.-Jozefscollege, het Technisch Instituut Scheppers en het Francesco-Paviljoen zijn de voornaamste locaties van waaruit we DTL-cursussen aanbieden. Door onze goede samenwerking met VDAB kunnen wij ook op hun campus in Herentals opleiding verzorgen.

Onze instelling levert erkende diploma's, getuigschriften, certificaten en deelcertificaten af. Wij geven zowel opleidingen op graduaatsniveau (HBO5) als cursussen uit het Secundair Volwassenenonderwijs. De hoofdmoot van ons aanbod bestaat uit opleidingen waarbij het halen van een bekwaamheidsbewijs een belangrijke motivatie is. Voor velen openen zij de poort naar echte sociale promotie.

De individuele cursist vindt in ons Centrum tal van opleidingsmogelijkheden. Het volgen van een taalcursus of een gespecialiseerde informaticacursus kan bij een sollicitatie je basisdiploma de doorslaggevende meerwaarde geven.

Onze diplomagerichte opleidingen kunnen in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming leiden tot een diploma Secundair onderwijs.

Ook heel wat zelfstandigen werden door CVO DTL gevormd. Zowel de kennis van bedrijfsbeheer als de beroepskennis van verschillende gereglementeerde beroepen kunnen via de attesten van ons Centrum worden aangetoond.

Anderen volgen een cursus als hobby. Zij zijn heerlijk ontspannen bezig met onze cursussen die alleszins kwaliteit in kennisoverdracht nastreven.

Kennis, vaardigheden, cultuur... dit alles zit in ons pakket. Het aanbod is er, de keuze is aan jou !

Hugo Van Grieken
Directeur

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be